Fullservice

Vi är din partner för en heltäckande fastighetsförvaltning, där vi tar hand om allt från operativa aspekter som drift och teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning, fastighetsutveckling och rådgivning kring digitalisering.

Fastighetsförvaltning

Vår flexibilitet möjliggör skräddarsydda lösningar som passar just er, oavsett om det gäller ett övergripande ansvar för en fastighet eller en enskild tjänst.

Ekonomisk förvaltning

Med omfattande erfarenhet inom ekonomisk förvaltning kan vi leverera en helhetslösning som enkelt kan följas upp genom skräddarsydda rapporter och KPI:er.

Uthyrning

Vi har omfattande erfarenhet av förstagångsuthyrning i stora volymer och successionsuthyrning i områden med krav på en aktiv uthyrningsprocess.

Fastighetsservice

Vi stödjer dig genom att ta ansvar för systematiskt brandskydd, sköta utomhusmiljöer och trädgårdar samt erbjuda högkvalitativ städservice för att främja ökad trygghet, hälsa och trivsel.

Fastighetsutveckling

Vi agerar aktivt för att hela tiden utveckla och förbättra våra fastigheter. Vårt engagemang i värdeskapande åtgärder ökar värdet för både fastighetsägare och boende.

Smart boendeservice

Vi har dragit nytta av teknik och integrerade system för att skapa en helhetslösning som fungerar sömlöst och effektivt för att möta hyresgästens behov.

Digitalisering

Vår skräddarsydda plattform erbjuder oändliga möjligheter, med full integration och anpassningsbarhet genom öppen källkod. Med snabb och enkel programutveckling samt en sömlös integration av nya tjänster, ökar vi fastighetsvärdet.

Energioptimering

Vi har behöriga och kompetenta energiexperter som kan erbjuda rådgivning för att utforma visioner och anpassade mål för kunder samt implementering av energibesparande åtgärder och löpande uppföljning.

Smarta låssystem

Vi har omfattande expertis för att effektivt hantera och administrera olika mobila låssystem, med målet att göra hyresgästens vardag så smidig som möjligt.

Eftermarknad

Med hjälp av vår app med videofunktion kan förvaltaren delegera ärenden till byggentreprenaden för en smidig och sömlös process.

Myndighetskrav

Som fastighetsägare vilar det ett ansvar att efterleva en mängd lagar och förordningar. Vi tar hand om myndighetskrav, så att du tryggt kan luta dig tillbaka och fokusera på det som är viktigast för dig.

Datadrivet beslutsfattande

Genom att centralisera all data skapar vi en kraftfull plattform för skräddarsydda rapporter och KPI:er, vilket automatiserar uppföljning och rapportering på ett personifierat och enkelt sätt.

En helhetslösning för boende

Vår helhetslösning för boendet samlar all information i en användarvänlig app, vilket möjliggör effektiv kundservice och ökad kundnöjdhet. Genom en centraliserade plattform och smarta lösningar kan vi öka effektiviteten och ge snabbare respons på hyresgästernas behov vilket sänker kostnader och ger ett ökat driftnetto.

Vi är stolta att kunna leverera en smidig och mer engagerande boendemiljö som skapar värde för både hyresgäster och fastighetsägare.

Tillgänglig 24/7

Vår chatbot Svea leverera personifierade svar dygnet runt, sju dagar i veckan.

 

Felanmälan

Möjlighet till mötesbokning med tekniker för snabb lösning via videosamtal.

Gemenskap

Community-funktion som möjliggör enkel kontakt mellan boende, vilket skapar en starkare gemenskap och ökar känslan av trygghet.

Läs våra nyheter & artiklar

Läs alla

Sveaviken PM tecknar avtal med Magnolia Bostad och Slättö

Sveaviken PM har fått förtroendet att förvalta Magnolia Bostad och Slättös projekt ”Brokvarteret” i Barkarby, Järfälla. Med en total uthyrningsbar yta om drygt 18 000 kvm, fördelat på 409 hyreslägenheter, 10 lokaler och ett garage med 78 platser, blir Brokvarteret ett fint tillskott i Sveaviken PM:s fortsatta tillväxt. PM kommer att leverera förvaltningstjänster såsom förstagångsuthyrning, teknisk […]

Erbjudande i Marielundshöjden!

Nu släpper vi fler lägenheter för uthyrning i populära Mariefred. Just nu bjuder vi på ett Movingo Pendelkort, värde upp till 20 000kr eller gratis boende parkering i upp till ett år, värde upp till 15 200kr, till dig som tecknar ett hyresavtal i Marielundshöjden. De stilrena lägenheterna i Marielundshöjden är redo för inflyttning. Här bor du […]

Vi har lanserat vår nya webbplats!

Vi är stolta över att presentera vår nya webbplats, som markerar en banbrytande era inom fastighetsförvaltning. Under hösten 2023 inledde vi arbetet med att skapa ett självständigt förvaltningsbolag ur Sveaviken Bostad och inledde samtidigt en resa mot förnyelse av vår webbplats. Målet är en webbplats som inte bara informerar, utan också engagerar och inspirerar.

Sveaviken Bostad bolagiserar förvaltningsdel – bildar Sveaviken PM

Stockholm, Sverige – Sveaviken Bostad lyfter ut och bolagiserar sin förvaltningsdel i nya Sveaviken PM som blir kvar inom koncernen som ett helägt dotterbolag till SIBS AB. Med en datadriven fastighetsförvaltning byggd på ett digitalt ekosystem med öppen källkod erbjuder bolaget en effektivare förvaltning som sänker kostnader, ökar driftnetton och skapar högre kundnöjdhet för fastighetsägare över hela Sverige.