Hållbarhet

Vi har redan tagit steget in i morgondagens fastighetsförvaltning – snabbare, mer tillgänglig service och högre driftnetto, för en hållbarare framtid.

Hållbarhet och effektivitet går hand i hand

En stor del av vår klimatpåverkan sker vid transporter och när boende konsumerar el, vatten och genererar avfall. Sveaviken PMs förvaltning fokuserar därför på kommunikation, trygghet och information. Vår datadrivna och intuitiva plattform eliminerar onödig administration och onödiga platsbesök, samtidigt som den optimerar arbetsflöden för platsorganisationen och skapar trygghet hos de boende. De boende får service dygnet runt genom vår AI-drivna chatbot och instruktionsvideos för självhjälp. Genom att boka videosamtal för felanmälan sparar vi både tid och pengar, samtidigt som vi reducerar utsläpp från transporter då platsbesöken minskar.

Vi har redan tagit steget in i morgondagens fastighetsförvaltning – snabbare, mer tillgänglig service och högre driftnetto, för en hållbarare framtid.

Vårt hållbarhetsfokus gagnar hyresgästen, fastighetsägaren och samhället

Minskade platsbesök

Mätningar visar att vår digitala hjälplösning minskar platsbesök med 40-70%, vilket sänker förvaltningskostnader och förhöjer kundupplevelsen. Tillsammans med flexibla bokningstider och en förberedd platsorganisation ökar även hyresgästnöjdheten.

En grön investering

Är ditt företag intresserade av att få stöd vid miljöcertifiering av era fastigheter? Vi har expertis för att miljöcertifiera - till exempel med LEED.

Smart mobilitet

Bilar, cyklar och andra mobilitetstjänster kan integreras i vår app för enkel bokning av hyresgästerna, vilket gör det enkelt för hyresgästerna att leva mer hållbart.

Framtidens hållbara boenderesa

Vår boendeplattform är inte bara en plats för rutinmässiga boendefrågor, utan en digital kompanjon som vägleder hyresgästerna mot en miljövänligare livsstil. Genom smarta nudging-tekniker i vår app inspireras hyresgästerna till hållbara val i allt från energieffektiva hem till klimatsmarta vanor. Digitaliseringen gör hållbarhet till en sömlös del av boendet – från en enkel bokning av delade utrymmen för ökad gemenskap, till personlig kundservice via chatt- och videosamtal.

Vår community-funktion stärker banden mellan grannar och möjliggör ett socialt nätverk. Genom mobil access till dörrar och gemensamma utrymmen höjer vi inte bara tryggheten utan även användarvänligheten. Upplev en modern, digital och hållbar boendeupplevelse, där varje interaktion stödjer vår gemensamma vision om en bättre och mer miljövänlig framtid.

Framtidens hållbara boenderesa

Vår boendeplattform är inte bara en plats för rutinmässiga boendefrågor, utan en digital kompanjon som vägleder hyresgästerna mot en miljövänligare livsstil. Genom smarta nudging-tekniker i vår app inspireras hyresgästerna till hållbara val i allt från energieffektiva hem till klimatsmarta vanor. Digitaliseringen gör hållbarhet till en sömlös del av boendet – från en enkel bokning av delade utrymmen för ökad gemenskap, till personlig kundservice via chatt- och videosamtal.

Vår community-funktion stärker banden mellan grannar och möjliggör ett socialt nätverk. Genom mobil access till dörrar och gemensamma utrymmen höjer vi inte bara tryggheten utan även användarvänligheten. Upplev en modern, digital och hållbar boendeupplevelse, där varje interaktion stödjer vår gemensamma vision om en bättre och mer miljövänlig framtid.

Vår energiexpert gör hållbarhet enklare för dig

Vår energiexpertis är vår stolthet och en värdefull tillgång för dig som fastighetsägare. Genom att ha energiexperten in-house garanterar vi inte bara tillgänglighet och snabba beslutsvägar utan också en dedikerad fokusering på att maximera just din fastighets energieffektivitet.

Vår expert övervakar och analyserar energikonsumtionen med högsta precision, vilket inte bara ger dig insikter i realtid utan även månadsrapporter som detaljerat belyser och optimerar din fastighets energiprestanda. Genom att integrera t ex solpaneler och anpassa energianvändningen efter hyresgästernas beteende, minskar vi både ditt klimatavtryck och ger dig ekonomiska fördelar genom effektiv eldistribution och minskat beroende av externa energikällor.

Vårt mål är att underlätta för dig som fastighetsägare genom att erbjuda en helhetslösning där vår interna expertis ger mervärde och trygghet. Hos Sveaviken PM vet vi att tillgången på rätt kompetens är nyckeln till en hållbar och framgångsrik fastighetsförvaltning, och den kompetensen finner du hos oss.