2024-04-10

Sveaviken PM tecknar avtal med Magnolia Bostad och Slättö

Sveaviken PM har fått förtroendet att förvalta Magnolia Bostad och Slättös projekt ”Brokvarteret” i Barkarby, Järfälla. Med en total uthyrningsbar yta om drygt 18 000 kvm, fördelat på 409 hyreslägenheter, 10 lokaler och ett garage med 78 platser, blir Brokvarteret ett fint tillskott i Sveaviken PM:s fortsatta tillväxt.

PM kommer att leverera förvaltningstjänster såsom förstagångsuthyrning, teknisk förvaltning inklusive energioptimering och fastighetsskötsel, uthyrning och hyresadministration. Uthyrningen påbörjas under 2024.

Brokvarteret som inspirerats av art deco-arkitektur, kommer att erbjuda hyresgäster en unik boendeupplevelse. Med fasader i tegel och puts, samt naturnära kulörer, skapas en mångsidig och vacker gestaltning. Ett 15-våningslandmärke vid ett av kvarterets hörn kommer dessutom att erbjuda en fantastisk utsikt över staden. Valet av Sveaviken PM som förvaltare innebär att Brokvarterets hyresgäster får ta del av framtidens datadrivna förvaltning som är tillgänglig dygnet runt via en boendeapp. I boendeappen finns en Community-chatt och många andra smarta funktioner. På så sätt möjliggör vi enkel kontakt mellan boende, vilket skapar en starkare gemenskap inom kvarteret och ökar känslan av trygghet.

Christian Matti, affärsutvecklare på Magnolia Bostad, betonar vikten av att erbjuda bästa möjliga upplevelse för hyresgästerna.

”Sveaviken PM:s förvaltningskoncept förväntas skapa en mycket god kundnöjdhet och upplevd trygghet i fastigheten, samtidigt som effektiva processer förväntas bidra till att höja fastighetens värde och minimera dess miljöpåverkan”

Christian Matti, affärsutvecklare på Magnolia Bostad.

”Vi samarbetar med Sveaviken PM i andra JV-projekt och ser att deras förvaltning är effektiv och skapar värde, samtidigt som kundnöjdheten är hög, vilket minskar omflyttningen i fastigheterna”

Sofie Sihver, Director Business Development på Slättö.

Sveaviken PM förvaltar idag lägenheter och lokaler motsvarande 160 000 kvm boarea och 10 000 kvm lokalarea, samt sköter ekonomisk förvaltning för ett sjuttiotal fastighetsbolag över hela landet.

”Vi är mycket glada över att Magnolia Bostad och Slättö ger oss förtroendet att förvalta Brokvarteret. Det är ett kvitto på att det förvaltningskoncept vi byggt upp särskiljer sig på marknaden och är mycket konkurrenskraftigt”

Peter Backström, VD Sveaviken PM.

För ytterligare information kontakta:

Peter Backström
VD Sveaviken PM
peba@sveavikenpm.se
+46 70 312 94 10

Alla inlägg