Hållbarhet

Vårt hållbarhetsfokus gagnar hyresgästen, fastighetsägaren och samhället.

Miljö

Sveaviken PM är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Certifieringen är en bekräftelse på vårt åtagande för kvalitet och hållbarhet i varje aspekt av vår verksamhet.

Socialt ansvar

Vi strävar efter en jämställd företagskultur och är 50/50% män och kvinnor i organisationen. Vi tror på att främja en atmosfär där varje individ har lika möjligheter att blomstra och bidra till företagets framgång.

Bolagsstyrning

Sveaviken PM har visselblåsartjänst, samt arbetar med transparanta digital processer och besitter stor kunskap i upphandlingar av tjänster kopplat till fastighetsförvaltning.

Vårt interna hållbarhetsarbete

Sveaviken PM strävar efter att vara en föregångare inom hållbar och digital fastighetsförvaltning, en ambition rotad i att vara ISO-certifierade och vårt uppriktiga engagemang för en förbättrad framtid. Genom att underlätta både för dig som fastighetsägare och våra hyresgäster att göra miljövänliga val tar vi ett aktivt steg mot hållbarhet.

Våra höga krav på entreprenörer sträcker sig från övergripande principer till detaljer som specifika riktlinjer för att minimera kemikalier vid städning. Genom våra digitala processer minskar vi utsläpp och ökar resurseffektiviteten, vilket skapar en hållbar verksamhet på lång sikt. Vi tar ansvar genom att använda elbilar och göra medvetna val för att minska vårt koldioxidavtryck.

Hållbarhet genomsyrar alla aspekter av vår verksamhet, från energianvändning och biologisk mångfald till transporter och avfallshantering. Vår förvaltning är både ekonomiskt drivande och uppbyggd för att skapa trygga, trivsamma, och hållbara boendemiljöer.

Vi agerar professionellt gentemot intressenter, främjar långsiktiga relationer och är lyhörda för kritik. För oss är hållbara fastigheter en stor del av den ekonomiska utvecklingen, och vår målsättning är att vårda och utveckla dem för en bättre och mer hållbar framtid.

Läs våra nyheter & artiklar

Se alla

Sveaviken PM tecknar avtal med Magnolia Bostad och Slättö

Sveaviken PM har fått förtroendet att förvalta Magnolia Bostad och Slättös projekt ”Brokvarteret” i Barkarby, Järfälla. Med en total uthyrningsbar yta om drygt 18 000 kvm, fördelat på 409 hyreslägenheter, 10 lokaler och ett garage med 78 platser, blir Brokvarteret ett fint tillskott i Sveaviken PM:s fortsatta tillväxt. PM kommer att leverera förvaltningstjänster såsom förstagångsuthyrning, teknisk […]

Erbjudande i Marielundshöjden!

Nu släpper vi fler lägenheter för uthyrning i populära Mariefred. Just nu bjuder vi på ett Movingo Pendelkort, värde upp till 20 000kr eller gratis boende parkering i upp till ett år, värde upp till 15 200kr, till dig som tecknar ett hyresavtal i Marielundshöjden. De stilrena lägenheterna i Marielundshöjden är redo för inflyttning. Här bor du […]

Vi har lanserat vår nya webbplats!

Vi är stolta över att presentera vår nya webbplats, som markerar en banbrytande era inom fastighetsförvaltning. Under hösten 2023 inledde vi arbetet med att skapa ett självständigt förvaltningsbolag ur Sveaviken Bostad och inledde samtidigt en resa mot förnyelse av vår webbplats. Målet är en webbplats som inte bara informerar, utan också engagerar och inspirerar.

Sveaviken Bostad bolagiserar förvaltningsdel – bildar Sveaviken PM

Stockholm, Sverige – Sveaviken Bostad lyfter ut och bolagiserar sin förvaltningsdel i nya Sveaviken PM som blir kvar inom koncernen som ett helägt dotterbolag till SIBS AB. Med en datadriven fastighetsförvaltning byggd på ett digitalt ekosystem med öppen källkod erbjuder bolaget en effektivare förvaltning som sänker kostnader, ökar driftnetton och skapar högre kundnöjdhet för fastighetsägare över hela Sverige.