Fastighetsutveckling

Vi hjälper er att optimera utrymmen i er fastighet för uthyrning eller ombyggnad till lägenheter. Vi tar hand om allt från planering och tillståndshantering till genomförande och överlämnande, vilket sparar dig tid och ger dig trygghet i varje steg.

Fastighetsutveckling

Vi agerar aktivt för att hela tiden utveckla och förbättra våra fastigheter. Vårt engagemang i värdeskapande åtgärder ökar värdet för både fastighetsägare och boende.

Byggprojektledning

Våra kvalificerade byggprojektledare erbjuder expertis inom olika projekt, vilket säkerställer professionell hantering och framgångsrikt genomförande av en mångfald av projekt.

Energioptimering

Vi har behöriga och kompetenta energiexperter som kan erbjuda rådgivning för att utforma visioner och anpassade mål för kunder samt implementering av energibesparande åtgärder och löpande uppföljning.

Byggprojektledning

Byggledning är en central del av byggprojekt, ansvarig för planering, budgetering, kontraktsadministration, kvalitetskontroll och säkerhet samt kommunikation och samarbete mellan alla parter. Genom noggrann planering och övervakning säkerställer byggledning att projektet genomförs effektivt, i tid och inom budget.

Stora projekt kan ofta kännas överväldigande och vara tidskrävande. Vi på Sveaviken PM har kvalificerade byggprojektledare som erbjuder expertis inom olika projekt, vilket säkerställer professionell hantering och framgångsrikt genomförande av en mångfald av projekt.

Våra projektledare hjälper er med ert projekt från bygglovsansökan till slutbesked och överlämning.